» Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o.

„Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych
i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej”

logotyp(claim)_pl

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt:
„Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych
i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej”

Poziom dofinansowania z EFRR: 27,8% (w tym 23,63% EFRR oraz 4,17% budżet Państwa) 

Beneficjent: Carpol Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close