» Polityka jakości

Firma Carpol Sp. z o.o. od wielu lat specjalizuje się w przebudowie i modernizacji pojazdów różnych marek, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów. Oprócz produkcji i sprzedaży zabudów zapewniamy też serwis oraz wynajem samochodów specjalistycznych.

Posiadamy niezbędny kapitał zakładowy, lata doświadczeń, nowoczesne zaplecze techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i techniczną. Jesteśmy w stanie wykonać najtrudniejsze zamówienia zapewniając terminowość i przede wszystkim zachowując wysoki poziom jakości. Wykonamy każdy projekt modernizacji lub przebudowy samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając stosowne dokumenty do rejestracji i dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Dostrzegając systematycznie dokonujący się postęp w motoryzacji, technice produkcji oraz metodach sprzedaży, stale podnosimy kwalifikacje, modernizujemy nasze przedsiębiorstwo, doskonalimy technologię produkcji, dostosowując ją do potrzeb i wymagań producentów samochodów oraz użytkowników naszych produktów. Wdrożony i certyfikowany w 2004 roku System Zarządzania Jakością, dostosowaliśmy do wymagań normy PN–EN ISO 9001:2009, uwzględniając bieżące potrzeby naszych klientów, wymagania przepisów prawnych, jak i potrzeby firmy.

certyfikatstrona-iso

System Zarządzania Jakością to nieustanny proces usprawniania i doskonalenia organizacji pracy. Politykę Jakości realizujemy konsekwentnie i na co dzień odnosząc się do wyznaczonych celów strategicznych:

  • rozszerzanie rynków zbytu,
  • poszerzanie oferty asortymentowej,
  • doskonalenie zasobów infrastruktury,
  • poprawę efektywności ekonomicznej,
  • poprawę organizacji pracy oraz zwiększenie świadomości pro-jakościowej pracowników i stałe podnoszenie ich kwalifikacji.

Cele strategiczne realizujemy poprzez cele operacyjne, zapisane w katalogach działań. Realizację Polityki Jakości oraz sprawne funkcjonowanie SZJ systematycznie nadzorujemy poprzez audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Wszyscy pracownicy Carpol’u zobowiązani są do znajomości, stosowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Jesteśmy przekonani, że jego efektywne funkcjonowanie przyniesie korzyści Klientom firmy oraz nam wszystkim.

 

Natolin, 01.02.2015r.

Marzanna Stańczuk

(Prezes Zarządu)

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close