Zaproszenie do składania ofert – Serwer bazy danych

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Zakup serwera bazy danych, na potrzeby instalacji oprogramowania do programowania 3D” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody…