Zaproszenie do składania ofert – Formy do produkcji pianek poliuretanowych

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Formy do produkcji pianek poliuretanowych” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub fotelami dzięki…