W tym miejscu znajdują się wszystkie zamówienia publiczne składane przez firmę Carpol, w tym również te związane z realizacją projektów z funduszy unijnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi przez nas informacjami, składania ofert w trybie i terminie wskazanym w każdym z opisów zamówień oraz, w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, do kontaktu z nami.

Zaproszenie do składania ofert – System odciągu pyłów

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „System odciągu pyłów do plotera frezującego 5D” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub…

Zaproszenie do składania ofert – zestawy komputerowe i manipulatory (3)

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „4 zestawy komputerowe wraz z manipulatorami 3D” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub…

Zaproszenie do składania ofert – zestawy komputerowe i manipulatory (2)

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „4 zestawy komputerowe wraz z manipulatorami 3D” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub…

Zaproszenie do składania ofert – Zestawy komputerowe i manipulatory

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „4 zestawy komputerowe wraz z manipulatorami 3D” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub…

Zaproszenie do składania ofert – Program CAD/CAM (2)

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Oprogramowanie do zaawansowanego modelowania 3D oraz do generowania kodów na urządzenia CNC + postprocesor” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek…

Zaproszenie do składania ofert – Frezarka 5D CNC (2)

Zapytanie ofertowe NR 1/04/2018 na “Frezarkę 5-osiową CNC do obróbki materiałów lekkich wyposażoną w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowaną do obróbki w warunkach dużego zapylenia”   CARPOL SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na dostawę Frezarki 5-osiowej CNC do obróbki materiałów lekkich, wyposażonej w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowanej do obróbki w warunkach dużego zapylenia w…

Zaproszenie do składania ofert – frezarka 5D CNC

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot “Frezarka 5-osiowa CNC do obróbki materiałów lekkich wyposażona w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowana do obróbki w warunkach dużego zapylenia”.   Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach…

Zaproszenie do składania ofert – Program CAD/CAM

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot “Program do projektowania CAD oraz wytwarzania CAM i umożliwiający zarządzanie dokumentacją PLM, wraz z urządzeniami na których programy te będą użytkowane”. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w…

Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o.

Internacjonalizacja Carpolu „Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” Dla rozwoju Mazowsza Projekt: „Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” Poziom dofinansowania z EFRR: 44,94% (w tym 44,94% EFRR)  Beneficjent: Carpol Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot “Konfigurator 3D”

Zapytanie ofertowe  W związku z realizacją projektu w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: “Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy…