W tym miejscu znajdują się wszystkie zamówienia publiczne składane przez firmę Carpol, w tym również te związane z realizacją projektów z funduszy unijnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi przez nas informacjami, składania ofert w trybie i terminie wskazanym w każdym z opisów zamówień oraz, w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, do kontaktu z nami.

Zaproszenie do składania ofert – frezarka 5D CNC

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot “Frezarka 5-osiowa CNC do obróbki materiałów lekkich wyposażona w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowana do obróbki w warunkach dużego zapylenia”.   Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach…

Zaproszenie do składania ofert – Program CAD/CAM

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot “Program do projektowania CAD oraz wytwarzania CAM i umożliwiający zarządzanie dokumentacją PLM, wraz z urządzeniami na których programy te będą użytkowane”. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w…

Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o.

Internacjonalizacja Carpolu „Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” Dla rozwoju Mazowsza Projekt: „Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” Poziom dofinansowania z EFRR: 44,94% (w tym 44,94% EFRR)  Beneficjent: Carpol Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot “Konfigurator 3D”

Zapytanie ofertowe  W związku z realizacją projektu w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: “Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy…

Wzrost konkurencyjności “CARPOL” Sp. z o.o.

„Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej” Dla rozwoju Mazowsza Projekt: „Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej” Poziom dofinansowania z EFRR: 27,8% (w tym 23,63% EFRR oraz 4,17% budżet Państwa)  Beneficjent: Carpol Sp. z o.o. Projekt…