W tym miejscu znajdują się wszystkie zamówienia publiczne składane przez firmę Carpol, w tym również te związane z realizacją projektów z funduszy unijnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi przez nas informacjami, składania ofert w trybie i terminie wskazanym w każdym z opisów zamówień oraz, w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, do kontaktu z nami.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot “Konfigurator 3D”

Zapytanie ofertowe  W związku z realizacją projektu w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: “Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy…

Wzrost konkurencyjności “CARPOL” Sp. z o.o.

„Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej” Dla rozwoju Mazowsza Projekt: „Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej” Poziom dofinansowania z EFRR: 27,8% (w tym 23,63% EFRR oraz 4,17% budżet Państwa)  Beneficjent: Carpol Sp. z o.o. Projekt…