» Laboratorium

Laboratorium Badawcze
laboratorium@badawcze.com
tel. kom. 726 840 555


Laboratorium Badawcze Carpol zostało powołane do życia w 2013r., jako samodzielna, autonomiczna komórka organizacyjna firmy Carpol Sp. z o.o. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników i nowoczesnym, specjalistycznym urządzeniom pomiarowym i maszynom, zaprojektowanym specjalnie do tego celu, świadczy usługi na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Laboratorium Badawcze Carpol uzyskało w 2016 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1607.


Laboratorium specjalizuje się w prowadzeniu badań mechanicznych elementów wyposażenia zabudów samochodowych takich jak:

 • Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa siedzeń (Regulamin nr 14 EKG ONZ)
 • Siedzenia samochodowe wraz z ich mocowaniami i zagłówkami (Regulamin nr 17 EKG ONZ)
 • Przegrody oddzielające przestrzeń ładunkową od przestrzeni pasażerskiej w pojeździe (ISO 27956:2009)
 • Punkty mocowania ładunku (ISO 27956:2009)


Badanie kotwiczeń pasów bezpieczeństwa siedzeń

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa siedzeń pojazdu zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym i Dyrektywą 2007/46/WE muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ.

Badanie kotwiczeń pasów bezpieczeństwa siedzeń zgodnie z Regulaminem nr 14 EKG ONZ przeprowadzane jest na konstrukcji pojazdu lub na kompletnym gotowym pojeździe i polega na:

 • Sprawdzeniu poprawności położenia i ilości punktów kotwiczeń pasów
 • Badaniu wytrzymałości kotwiczeń pasów

Wytrzymałość kotwiczeń pasów sprawdzana jest za pomocą testu statycznego, imitującego siły działające na kotwiczenia podczas wypadku. Siły przyłożone są pod kątem 10 ±5° za pomocą specjalnych urządzeń trakcyjnych do części piersiowej i biodrowej pasa bądź tylko biodrowej w przypadku pasów dwupunktowych.

Badanie posiada wynik pozytywny, jeżeli kotwiczenia położone są zgodnie z wytycznymi regulaminu oraz określona siła została utrzymana, przez co najmniej 0,2 s, a skuteczne górne kotwiczenie pasa bezpieczeństwa nie uległo przemieszczeniu większemu niż dopuszczalne.


Badanie siedzeń samochodowych ich mocowań i zagłówków

Siedzenia samochodowe ich mocowania i zagłówki zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym i Dyrektywą 2007/46/WE muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 17 EKG ONZ.

Badanie siedzeń samochodowych ich mocowań i zagłówków zgodnie z regulaminem nr 17 EKG ONZ polega na:

 • sprawdzeniu wysokości zagłówków, twardości materiału, wykluczeniu obecności niebezpiecznych krawędzi
 • badaniu wytrzymałości oparcia i jego układu regulacji
 • badaniu zachowania zagłówka
 • badaniu rozpraszania energii oparcia i zagłówka

Badanie wytrzymałości oparcia i jego układu regulacji

Wytrzymałość oparcia i jego układu regulacji sprawdzana jest poprzez test, polegający na przyłożeniu wzdłużnie siły działającej do tyłu górnej części szkieletu oparcia siedzenia.

Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli po jego zakończeniu konstrukcja siedzenia (kanapy) nie uległa uszkodzeniu. Trwałe uszkodzenia (w tym pęknięcia) są dopuszczalne pod warunkiem, że nie będą miały wpływu na zwiększenie ryzyka odniesienia obrażeń przez pasażerów pojazdu w trakcie zderzenia. Mechanizmy przesuwu ułatwiające dostęp użytkownikom muszą po badaniu zadziałać przynajmniej raz oraz spowodować przesunięcie się danego elementu siedzenia.


Badanie zachowania zagłówka

Zagłówek badany jest poprzez przyłożenie siły w kierunku tyłu górnej części szkieletu oparcia siedzenia.

A następnie poprzez przyłożenie do zagłówka kulistego modelu głowy, działającego siłą wytwarzającą moment 373 Nm wokół punktu „R”.

Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli konstrukcja siedzenia lub oparcia nie uległa uszkodzeniu podczas badania lub gdy ewentualne uszkodzenia nie mają wpływu na bezpieczeństwo pasażerów, a czasza kulista nie uległa przemieszczeniu większemu niż dopuszczalne.


Badanie rozpraszania energii oparcia i zagłówka

Badanie rozpraszania energii w przypadku oparcia i zagłówka siedzenia polega na uderzeniu pod odpowiednim kątem wyznaczonych punktów oparcia i zagłówka wahadłem zakończonym modelem głowy (czaszą kulistą) z prędkością 24,1 km/h.

Wynik badania rozpraszania energii oparcia oraz zagłówka uznaje się za pozytywny, jeżeli przyspieszenie ujemne nie przekroczy 80 g, w sposób ciągły, dłużej niż przez 3 ms. Dodatkowo po badaniu nie mogą powstać niebezpieczne krawędzie.


Badanie przegrody oddzielającej przestrzeń ładunkową od przestrzeni pasażerskiej w pojeździe

Badania przegród samochodowych przeprowadzane są zgodnie z normą ISO 27956:2009 na konstrukcji pojazdu i polegają na:

 • Sprawdzeniu odległości między przegrodą a karoserią pojazdu
 • Sprawdzeniu wymiaru oczek siatki, jeśli taka została użyta w konstrukcji przegrody
 • Badaniu wytrzymałości przegrody

Wytrzymałość przegrody badana jest poprzez wywieranie nacisku na powierzchnię przegrody dużym oraz małym stemplem, z siłą imitującą nacisk przemieszczającego się ładunku na przegrodę podczas wypadku lub nagłego hamowania. Siła użyta do badań zależna jest od maksymalnej ładowności pojazdu.

Badanie wytrzymałości przegrody ma wynik pozytywny, jeśli trwałe odkształcenia przegrody, powstałe podczas badania, nie przekraczają 300 mm i nie posiadają ostrych krawędzi lub innych odkształceń, mogących doprowadzić bezpośrednio do zranienia osób przebywających wewnątrz pojazdu oraz wymiar oczek i odległości przegrody od karoserii pojazdu nie przekracza dozwolonej wartości podanej w normie.


Badanie punktów mocowania ładunku

Badanie punktów mocowania ładunku według ISO 27956:2009 przeprowadzane jest na konstrukcji pojazdu i polega na:

 • Sprawdzeniu ilości i rozmieszczenia punktów mocowania ładunku
 • Sprawdzeniu geometrii ucha punktu mocowania ładunku
 • Badaniu wytrzymałości punktów mocowania ładunku

Wytrzymałość punktów mocowania ładunku sprawdzana jest poprzez przyłożenie do punktów obciążenia, imitującego przemieszczający się ładunek, o wartościach zależnych od maksymalnej ładowności pojazdu:

Badanie ma wynik pozytywny, jeśli trwałe odkształcenie ucha do mocowania ładunku mierzone podczas badania nie przekroczy 12 mm, a także, gdy funkcje użytkowe ucha zostaną zachowane po ostatniej fazie badania, ponadto pojazd posiada odpowiednią ilość ładunków rozmieszczonych zgodnie z normą.

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close