dofinansowania i projekty unijne
DE EN

Wzrost konkurencyjności „Carpol” Sp. z o.o.

poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej.

 

Dla rozwoju mazowsza

Projekt:
„Wzrost konkurencyjności „CARPOL” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych, wysokojakościowych i ekologicznych produktów dla branży motoryzacyjnej”

Poziom dofinansowania z EFRR:
27,8% (w tym 23,63% EFRR oraz 4,17% budżet Państwa)

Beneficjent:
Carpol Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Internacjonalizacja Carpolu

„Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”

 

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt:
„Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”

Poziom dofinansowania z EFRR:
44,94% (w tym 44,94% EFRR)

Beneficjent:
Carpol Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Innowacyjna przegroda z kanapą i fotelami

„Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub fotelami dzięki własnym pracom B+R.”

 

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt:

Projekt: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub fotelami dzięki własnym pracom B+R.”

Poziom dofinansowania z EFRR:
30% (w tym 30% EFRR) 

Beneficjent:
Carpol Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Innowacyjne technologie produkcji

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów do zabudowy dodatkowej części pasażerskiej w pojazdach typu VAN”

Projekt:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów do zabudowy dodatkowej części pasażerskiej w pojazdach typu VAN” nr POIR.03.02.02-00-2493/20 w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Wartość projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu: 12.412.947,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11.915.147,00 zł
Wartość dofinansowania: 3.217.089,69 zł

Beneficjent:
Carpol Sp. z o.o.

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego produktu – uniwersalnej, nowoczesnej kabiny załogowej w 6 pojazdach typu VAN (furgon) wykorzystywanej do bezpiecznego, wygodnego i wydajniejszego transportu osób i ładunków dzięki zastosowaniu nowej technologii produkcji do VI.2022. Produkt dedykowany będzie do zabudowy typu komfort oraz częściowo do zabudowy typu eko (zabudowa typu furgon) oraz do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt powstał w wyniku własnych prac B+R i stanowi nieopatentowaną wiedzę techniczną, a wszelkie prawa własności przysługują Carpol.

Planowane efekty:

  • zwiększenie udziału w rynku,
  • zwiększenie wartości sprzedaży (poprzez poszerzenie kanałów dystrybucji oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych),
  • poprawa rentowności,
  • wzrost prestiżu firmy,

 

Innowacyjne i nowatorskie produkty

„Wzrost konkurencyjności CARPOL Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowatorskiego produktu: samochodowego kontenera do transportu produktów spożywczych”

Projekt:
„Wzrost konkurencyjności CARPOL Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowatorskiego produktu: samochodowego kontenera do transportu produktów spożywczych” nr RPMA.03.03.00-14-i707/21 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu: 6.038.261,63 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 4.909.155,80 zł
Wartość dofinansowania: 1.485.246,74 zł

Beneficjent:
Carpol Sp. z o.o.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy CARPOL w skali kraju w branży samochodowej poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu – zabudowy kontenerowej w samochodach dostawczych oraz nowej technologii produkcji wielowarstwowych płyt kontenerowych do XII/2022.

Planowane efekty:

  • dostosowanie zabudowy do indywidualnych potrzeb klienta,

  •  zapewnienie najwyższych standardów użytkowania,

  •  zwiększenie wartości sprzedaży,

  •  poprawa rentowności,

  •  pozytywne oddziaływanie projektu na środowisko naturalne.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.