Zaproszenie do składania ofert – Program CAD/CAM (2)

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Oprogramowanie do zaawansowanego modelowania 3D oraz do generowania kodów na urządzenia CNC + postprocesor” Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek…